spacer
spacer search

Spółdzielnia Mieszkaniowa MIŁA
Warszawa ul.Anielewicza 23A
      tel.(022) 838-10-24, fax (022) 838-73-61

Search
spacer
logo header
Menu główne
Start
WZ 2011
Kontakt
Ogłoszenia
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
O nas
Remonty 2012
Remonty 2011
Remonty 2010
Remonty 2009
Remonty 2008
Remonty 2007
Remonty 2006
Remonty 2005
Przetargi
Odsyłacze
Szukaj
 
Start

konkurs ofert Anielewicza 23
Napisał Publikator   
środa, 09 kwiecień 2014
SM „MIŁA” ogłasza konkurs wyboru ofert na wykonanie kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Anielewicza 23.

Termin realizacji do 04 lipca  2014r.
Wadium w wysokości 10.000 zł. należy wnieść na konto Spółdzielni  do dnia 25.04.2014r. do godz. 1300 (nr konta: 11 1240 6247 1111 0000 4977 5152).

Za okres przetrzymywania wadium nie będą naliczane odsetki. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikacja konkursowa (kosztorysy „ślepe”) jest do odebrania, w cenie 100zł netto w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 do dnia 24 kwietnia 2014r. do godz. 1500. Istnieje możliwość udostępnienia oferentowi ( który uiścił wymaganą opłatę za materiały konkursowe ) wersji elektronicznej obydwu kosztorysów „ślepych”. Jednak te wersje nie spełnią warunku oficjalnego dokumentu konkursowego – są narzędziem ułatwiającym przygotowanie oferty i tak należy je traktować.

Oferty należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wymiana instalacji C.O. w budynku przy ul. Anielewicza 23” w sekretariacie Spółdzielni.
Termin składania ofert upływa dnia 25 kwietnia  2014r. godz. 1330.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (pokój Prezesa) w dniu 28 kwietnia 2014r. o godz. 1630.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci którzy:

1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Przedstawią dokumenty o stanie technicznym, prawnym i finansowym firmy.
3.Spełnią wymagania wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia (referencje)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pok. nr 4 wejście B, tel. (22) 838-62-38 - p. Krzysztof   Gierak.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” zastrzega sobie prawo do
- swobodnego wyboru oferenta,
- możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji,
- uznania konkursu za nierozstrzygnięty bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,
- umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu wyłącznie na tablicy ogłoszeń w biurze SM „MIŁA” i na niniejszej stronie

Ostatnia aktualizacja ( środa, 09 kwiecień 2014 )
przetarg II Jana Pawła II 67
Napisał Publikator   
poniedziałek, 31 marzec 2014
Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 67 (parter) o pow. 60 m2.
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 31 marzec 2014 )
Czytaj całość...
konkurs ofert -dokumentacja techniczna
Napisał Publikator   
piątek, 28 marzec 2014
SM „MIŁA” ogłasza konkurs wyboru ofert na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowych dla potrzeb realizacji poniższych zadań remontowych:                                                                                         
Zad. nr 1 – kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania
oraz modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Niskiej 18.                                                                                                                                                
Zad. nr 2 - wymiana tras kanalizacyjnych wraz z przykanalikami w piwnicach budynku przy ul. Smoczej  30.
Zad. nr 3 - wymiana trasy kanalizacyjnej wraz z przykanalikiem w piwnicach budynku przy ul. Anielewicza 20.                                                                                                                                              Zad. nr 4 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 55.                                                     
Zad. nr 5 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Smocza  20.                                       
Zad. nr 6 - wykonanie nawodnionej instalacji p.poż. w budynku przy ul. Smocza  26.                                           
Zad. nr 7 - wykonanie wentylacji mechanicznej w garażu podziemnym budynku przy ul. Smocza  22A.                                                                                                                                       
Zad. nr 8 - remont loggii i balkonów w budynku przy ul. Esperanto 18A.                                              
Zad. nr 9 - wymiana luksferów na okna, na klatkach schodowych w budynku
przy Al. Jana Pawła II  65. 
Zad. nr 10 - wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul. Esperanto 18A.                                              
Zad. nr 11 – wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych i remont balkonów w budynku przy ul. Esperanto 20.                                

Terminy realizacji będą uzgadniane indywidualnie dla każdej dokumentacji.                                    
Oferty złożone na pojedyncze zadania będą rozpatrywane.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikacja konkursowa jest do odebrania bezpłatnie w siedzibie zamawiającego,  
pok. nr 4 do dnia 10.04. 2014r. do godz. 15.30 lub ze strony internetowej:    www.smmila.home.pl
Oferty należy złożyć , oddzielnie na każde zadanie , w zalakowanej kopercie z opisem czego dotyczy , w sekretariacie Spółdzielni ul. Anielewicza 23A pok. nr 12.
Termin składania ofert upływa dnia 11.04. 2014r. godz. 1330.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (pokój Prezesa) w dniu 14.04. 2014r. o godz. 16.00.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci którzy:

1.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
2.    Przedstawią dokumenty o stanie technicznym, prawnym i finansowym firmy.
3.    Spełnią wymagania wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia (referencje).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pok. nr 4, tel. (22) 838-62-38 p. Krzysztof Gierak

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” zastrzega sobie prawo do
 - swobodnego wyboru oferenta,
 - możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji,
- uznania konkursu za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny,
- unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
- umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu wyłącznie na tablicy ogłoszeń w biurze SM „MIŁA” i na niniejszej stronie.
Projekt umowy
Specyfikacja
Załącznik do zadania nr 1
Załącznik do zadania nr 2
Załącznik do zadania nr 3
Załącznik do zadania nr 4
Załącznik do zadania nr 5
Załącznik do zadania nr 6
Załącznik do zadania nr 7
Załącznik do zadania nr 8
Załącznik do zadania nr 9
Załącznik do zadania nr 10
Załącznik do zadania nr 11

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 28 marzec 2014 )
Uchwała nr 2/2014 w spraie wieczystego uzytkowania gruntów na rok 2014
Napisał Publikator   
poniedziałek, 24 marzec 2014
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Miła" przekazuje w załączeniu Uchwałę nr 2/2014 podjętą w dniu 26 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości zaliczek na poczet opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na rok 2014.   
Treść Uchwały
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 24 marzec 2014 )
Konkurs na stworzenie (zaprojektowanie) nowej strony internetowej Spółdzielni
Napisał Publikator   
piątek, 21 marzec 2014
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Miła", 01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23A, ogłasza konkurs na stworzenie (zaprojektowanie) nowej strony internetowej Spółdzielni.
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 21 marzec 2014 )
Czytaj całość...
przetarg lokal użytkowy JANA PAWŁA II 67
Napisał Publikator   
poniedziałek, 17 luty 2014
Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 67 (parter) o pow. 60 m2.

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 17 luty 2014 )
Czytaj całość...
Przetarg - przewody wentylacyjne
Napisał Publikator   
wtorek, 28 styczeń 2014
SM „MIŁA” ogłasza konkurs wyboru ofert na wykonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych w lokalach 33 budynków Spółdzielni.

Termin realizacji do 10 kwiecień 2014r.
Wadium w wysokości 2 000 zł. należy wnieść na konto Spółdzielni  do dnia 07.02.2014r.(nr. konta: 11 1240 6247 1111 0000 4977 5152).
Za okres przetrzymywania wadium nie będą naliczane odsetki Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikacja przetargowa jest do odebrania bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 do dnia 06. lutego  2014 r. lub ze strony internetowej:    www.smmila.home.pl
Oferty należy złożyć w zalakowanej kopercie z opisem „Oferta na wykonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych” w sekretariacie Spółdzielni.
Termin składania ofert upływa dnia 07.lutego 2014 r. godz. 13.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (pokój Prezesa)
w dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 16.30.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie
   art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Przedstawią dokumenty o stanie technicznym, prawnym i finansowym
   firmy.
3.Spełnią wymagania wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia
   (referencje).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pok. nr 4, tel. (022) 838-62-38 p. Michał Gasek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferenta,
- możliwości przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego,
- uznania przetargu za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu wyłącznie na tablicy
  ogłoszeń w biurze SM „MIŁA” i na niniejszej stronie

wymagana zawartość oferty
oferta wykonawcy
oświadczenia przetargoweOstatnia aktualizacja ( wtorek, 28 styczeń 2014 )
Ogłoszenie
Napisał Publikator   
czwartek, 12 grudzień 2013
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Miła" ogłasza przetarg na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013.
Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni, ul. Anielewicza 23A, 01-026 Warszawa, do dnia 30 grudnia 2013r., do godziny 18.00.
użytkowanie wieczyste-odwołanie
Napisał Publikator   
piątek, 27 wrzesień 2013
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznych zapytań w sprawie zastosowanych przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podwyżek z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, informujemy, że każde wypowiedzenie ma charakter indywidualny.
Spełniając Państwa oczekiwania dotyczące opracowania wzoru wniosku - odnoszącego się do uznania opłaty za nieuzasadnioną, przekazujemy opracowany projekt, który winien zostać przez Państwa odpowiednio wypełniony na podstawie zapisów § 2 posiadanego przez Państwa aktu notarialnego.
Jednocześnie przypominamy o konieczności dochowania terminu do złożenia wniosku do SKO, gdyż złożenie wniosku po tym terminie, skutkuje jego bezskutecznością i obowiązkiem zapłaty przez właściciela lokalu, opłaty w wysokości zaktualizowanej przez miasto. Ponadto informujemy, że nawet w przypadku gdyby Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Państwa sprawie uznało wypowiedzenie za bezskuteczne (wada prawna), to nadal Miasto ma prawo dochodzić aktualizacji w Sądzie, co wiąże się z koniecznością wniesienia przez każdego indywidualnie opłaty sądowej oraz kosztów opinii biegłego sądowego (tak bowiem stanowią przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Dopiero w przypadku ewentualnego wygrania przez Państwa sprawy w wyroku Sąd zasądzi zwrot kosztów od strony przeciwnej. W przypadku ewentualnej przegranej przez Państwa sprawy sądowej Sąd zasądzi od Państwa koszty zastępstwa procesowego.

W załączeniu przekazujemy druk odwołania do SKO
ODWOŁANIE
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 10 październik 2013 )
Skład Rady Nadzorczej
Napisał Publikator   
poniedziałek, 02 wrzesień 2013
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Miła"
Krzysztof Kackiewicz   Przewodniczący
Anna Lis                       Zastępca Przewodniczącego
Ludwika Bogobowicz    Sekretarz
Karolina Guzal               Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aleksander Piekarski     Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Samorządowej
Zofia Ślązak                   Przewodnicząca Komisji GZM
Robert Bigos                  członek Komisji GZM
Rajmund Gawor             członek Komisji GZM
Lidia Fornalska               członek Komisji GZM
Iwona Pisarek                 członek Komisji Rewizyjnej
Stefan Przewięźlikowski  członek Komisji GZM
Szymon Rękawek           członek Komisji Samorządowo - Organizacyjnej
przetarg-lokal użytkowy Smocza 21
Napisał Publikator   
piątek, 30 sierpień 2013
Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Smoczej 21 (parter) o pow. 35,52 m2.


Ostatnia aktualizacja ( piątek, 30 sierpień 2013 )
Czytaj całość...
przetarg -instalacja elektryczna Miła14 Esperanto 20
Napisał Publikator   
piątek, 30 sierpień 2013
SM „MIŁA” ogłasza konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul.Esperanto20 i Miłej14 .


Ostatnia aktualizacja ( piątek, 30 sierpień 2013 )
Czytaj całość...
przetarg-trasy kan miła 37
Napisał Publikator   
piątek, 30 sierpień 2013
SM „MIŁA” ogłasza konkurs wyboru ofert na wykonanie   wymiany tras kanalizacyjnych i przykanalików w piwnicach budynku Miła 37.


Czytaj całość...
przetarg -trasy kan Anielewicza 18A
Napisał Publikator   
piątek, 30 sierpień 2013
SM „MIŁA” ogłasza konkurs wyboru ofert na wykonanie   wymiany trasy kanalizacyjnej i przykanalika w piwnicach budynku Anielewicza 18A .


Czytaj całość...
Uchwała Nr 4 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Miła" z dnia 07 sierpnia 2013r.
Napisał Publikator   
wtorek, 13 sierpień 2013
w sprawie: zmiany od dnia 1 września 2013r. wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach: Anielewicza 23, Miła 16, 18, Niska 17, 21, 23, Smocza 20, Esperanto 20, Okopowa 43 na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Dz. U. Nr 202/2009 poz. 1550.
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 02 wrzesień 2013 )
Czytaj całość...
Komunikat
Napisał Publikator   
piątek, 26 lipiec 2013
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Miła" informuje, że rozliczenie z tytułu zużycia wody za I półrocze 2013 roku zostanie przesłane najpóźniej do dnia 29 sierpnia br.
Przyczyną opóźnienia jest trwająca kontrola i weryfikacja urządzeń pomiarowych, które wykazały pewne nieprawidłowości.
 Z wyrazami szacunku,
Zarząd SM "Miła"

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 09 sierpień 2013 )
przetarg-dachy
Napisał Publikator   
piątek, 12 lipiec 2013
SM „MIŁA”ogłasza konkurs wyboru ofert na wykonanie remontu dachów w budynkach przy ul. Niskiej 23 i Smoczej 30.

Termin realizacji do 04 pażdziernika  2013r.
Wadium w wysokości 3 000 zł. należy wnieść na konto Spółdzielni  do dnia 09.08.2013 r.(nr. konta: 11 1240 6247 1111 0000 4977 5152).
Za okres przetrzymywania wadium nie będą naliczane odsetki .Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikacja przetargowa jest do odebrania bezpłatnie w siedzibie zamawiającego,  pok. nr 4 do dnia 08.sierpnia  2013 r. lub ze strony internetowej:    www.smmila.home.pl –zakładka ,, Przetargi”
Oferty należy złożyć w zalakowanej kopercie z opisem „remont dachu bud. Niska 23 i Smocza 30” w sekretariacie Spółdzielni.
Termin składania ofert upływa dnia 09.sierpnia 2013 r. godz. 1330.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (pokój Prezesa) w dniu12 sierpnia 2013 r. o godz. 1630.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
2.    Przedstawią dokumenty o stanie technicznym, prawnym i finansowym firmy.
3.    Spełnią wymagania wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia (referencje).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pok. nr 4, tel. (022) 838-62-38 p. Michał Gasek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” zastrzega sobie prawo do
 - swobodnego wyboru oferenta,
 - możliwości przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego,
- uznania przetargu za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu wyłącznie na tablicy ogłoszeń
w biurze SM „MIŁA” i na niniejszej stronie – menu Przetargi-Rozstrzygnięcia.
oferta wykonawcy-Niska
oferta wykonawcy-Smocza
przedmiar robót-Niska
przedmiar robót-Smocza
projekt umowy-Niska
projekt umowy-Smocza
wymagana zawartość ofert
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 12 lipiec 2013 )
Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia 2013r.
Napisał Publikator   
piątek, 05 lipiec 2013
Wypełniając zapisy paragrafu 74 ust. 3 Statutu Spółdzielni, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Miła" przedstawia Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2013 roku.
PROTOKÓŁ
Ostatnia aktualizacja ( środa, 10 lipiec 2013 )
ogloszenie
Napisał Publikator   
poniedziałek, 17 czerwiec 2013
Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 65 (parter) o pow. 50,50 m2.


Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 17 czerwiec 2013 )
Czytaj całość...
Mieszkańcy SM "Miła"
Napisał Publikator   
środa, 12 czerwiec 2013
Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Miła" w sprawie szkód powstałych w dniu 09 czerwca br., w związku z intensywnymi opadami deszczu.
Od dnia 09 czerwca br. Spółdzielnia podjęła działania mające na celu zinwentaryzowanie powstałych szkód w 33 budynkach mieszkalnych i na 96,393 metrów kwadratowych terenów będących we władaniu Spółdzielni, które przedstawiają się następująco:
Ostatnia aktualizacja ( środa, 12 czerwiec 2013 )
Czytaj całość...
spacer
Sonda
Czy uważasz że strona internetowa Spółdzielni jest użyteczna i potrzebna?
  
Gościmy
Aktualnie jest 6 gości online
BANER
To jest miejsce na Twój Baner!!!


Projekt i wykonanie API Trade,T.Jaczewski
MAMBO is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer